สายการผลิต

การอัดขึ้นรูปฟิล์มหล่อ

แม่พิมพ์รีดฟิล์มหล่อ

สายการผลิตภาพยนตร์หล่อ

สายการผลิตภาพยนตร์หล่อ

ตู้ไฟฟ้า

ตู้ไฟฟ้า

เครื่องม้วนท่อพีอี

เครื่องม้วนท่อพีอี

หัวดายรีดท่อ PE QC (2)

หัวดายรีดท่อ PE QC

หัวรีดท่อ PE QC

หัวดายรีดท่อ PE QC

หัวเกลียวท่อพีวีซี

หัวเกลียวท่อพีวีซี

ดายรีดท่อพีวีซี

ดายรีดท่อพีวีซี

หน่วยลากท่อพีวีซี

หน่วยลากท่อ PVC


ฝากข้อความของคุณ