ทัวร์โรงงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการว่าจ้าง 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการว่าจ้าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการว่าจ้าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการว่าจ้าง 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการว่าจ้าง 2

3. การฝึกปฏิบัติงาน

3. การฝึกปฏิบัติงาน

การบรรจุและการโหลด2

การบรรจุและการโหลด2

บรรจุและโหลด3

บรรจุและโหลด3

บรรจุและโหลด4

บรรจุและโหลด4

ห้องแสดง

ห้องแสดง

ห้องแสดง2

ห้องแสดง2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการว่าจ้าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการว่าจ้าง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการว่าจ้าง 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการการว่าจ้าง 2

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเครื่องจักร

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า

การประชุมเชิงปฏิบัติการไฟฟ้า

การบรรจุและการโหลด

การบรรจุและการโหลด

พรสัน พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (1)

เบลซสัน พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่

พรสัน พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (2)

เบลซสัน พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่

พรสัน พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (3)

เบลซสัน พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่

พรสัน พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (4)

เบลซสัน พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่

เบลซง พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (5)

เบลซสัน พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่

เบลซง พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (6)

เบลซสัน พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่

เบลซง พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (7)

เบลซสัน พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่

เบลซง พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่ (8)

เบลซสัน พรีซิชั่น แมชชีนเนอรี่

GuangDong Blesson Precision เครื่องจักร Co.,LTD.

GuangDong Blesson Precision เครื่องจักร Co.,LTD.


ฝากข้อความของคุณ